Lễ truy niệm, phụng tống kim quan Đại lão Hòa thượng Thích Minh Bá – trà-tỳ

391

Sáng 10-3 (19-2-Quý Mão), tại chùa Thanh Lương (H.Đức Trọng), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, ban tang lễ và môn đồ pháp quyến đã cử hành lễ truy niệm, cung tống kim quan  đại lão Hòa thượng Thích Minh Bá làm lễ trà-tỳ.

Quang lâm chứng minh và tham dự có chư tôn đức Chứng minh, Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng;  H.Đức Trọng , môn phong pháp quyến, Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện và đạo tràng Phật tử  đảnh lễ, bái biệt Giác linh Đại lão Hòa thượng tân viên tịch.

Thay mặt Ban Tổ chức lễ tang, Hòa thượng Thích Tâm Vị, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng đã cung tuyên tiểu sử, khái quát về hành trạng cuộc đời của Hòa thượng Thích Minh Bá, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, viện chủ chùa Thanh Lương, huyện Đức Trọng.

 Hòa thượng húy thượng Lệ hạ Cừ, tự Minh Bá, hiệu Liễu Chánh, sinh năm Quý Dậu (1933) tại thôn Tiệm Rượu, xã Duy An, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Ngài là người con thứ tư trong một gia đình gồm có 5 anh em. Năm 1957, người được Trưởng lão Vạn Đức thượng Trí hạ Tịnh chính thức thế phát xuất gia. Năm 1966, Ngài được Hòa thượng bổn sư cho vào An Dưỡng Địa Huệ Nghiêm y chỉ với Trưởng lão Hòa thượng thượng Bửu hạ Huệ, được theo học tại lớp Cao Trung chuyên biệt Phật học viện Huệ Nghiêm. Cũng trong năm ấy, Ngài được tấn đàn thọ Cụ túc giới, đại giới đàn Quảng Đức do Hòa thượng Thích Thanh Thạnh làm Đường đầu.  Đầu thập niên 70 của thế kỷ trước, 3 vị Hòa thượng thượng Bửu hạ Huệ, thượng Thiền hạ Tâm, Thượng Bửu hạ Lai lên khai sơn tu viện Hương Nghiêm bên bờ sông Đại Ninh thơ mộng, kết xã Niệm Phật. Nhận thấy pháp môn Tịnh độ là phù hợp với căn cơ của mình, Ngài đã lên Đại Ninh cất một am tranh trên đồi cao lộng gió, an thân lập mệnh với tiếng kệ lời kinh.

  Suốt một đời tu tập, Hòa thượng chỉ chú trọng việc dịch kinh và hoằng giới. Từ năm 1994, Hòa thượng vị tác tôn chứng sư các Đại giới đàn của Ban Trị Sự tỉnh hội Phật giáo tỉnh Lâm Đồng.

  • Tôn chứng sư Đại giới đàn Nhơn Thứ 1994
  • Tôn chứng sư Đại giới đàn Trí Thủ 1998
  • Tôn chứng sư Đại giới đàn Diệu Hoằng 2003
  • Giáo thọ A-xà-lê Đại Giới Đàn Từ Mãn 2012
  • Chứng minh Đạo sư Đại giới đàn Đạo Quang 2018.

Về dịch phẩm, Ngài đã để lại các bản dịch nổi tiếng như sau: Pháp Hoa Huyền Nghĩa, Thủ Lăng Nghiêm Văn Cú, Pháp Hoa Văn Cú

Hòa thượng đã xả báo thân vào lúc 17h30’ ngày rằm tháng 02 năm Quý Mão (nhằm ngày 06/03/2023), ngay ngày Đức Phật nhập Niết Bàn, thượng thọ 91 tuổi, 57 hạ lạp.

Hòa thượng Thích Thanh Tân, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng thay mặt Ban Trị sự và Tăng Ni, Phật tử đọc lời tưởng niệm, nêu bật những công đức mà Hòa thượng đã cống hiến trọn đời cho Đạo pháp.

“ …Dốc cả bình sinh vào một chữ Không, dâng trọn một đời nơi muôn ánh đạo.Kiến lập đạo tràng hoằng kinh thuyết giáo, nghiêm trì tịnh giới kiết hạ an cư. Thế sự đổi thay tâm vẫn nhất như, ngũ uẩn suy đồi lòng nguyên bách nhẫn. Câu A-di-đà vẫn hành trì nghiêm cẩn, cõi A-súc-bệ cũng hướng vọng miên trường. Chín mươi mốt năm nhậm vận vô thường, ba vạn sáu ngàn tùy duyên thủ xả. Chuỗi hạt lần tay mòn nhân ngã, câu kinh qua mắt rõ sắc không.Rủ bỏ sắc thân nhẹ tựa lông hồng, buông lìa tứ đại đi về cõi Phật. Cả Giáo hội Lâm Đồng ngậm ngùi khi bóng cả ngả về Tây, khắp Tăng Ni Đức Trọng rưng rưng lúc áng mây bày cõi Tịnh. Ngưỡng nguyện Giác linh Ngài an nhiên chánh định, kính mong tánh giác Ngài hồi nhập ta bà. Độ người khắp cõi trần sa, cùng về bến giác vượt qua biển trần . Chúng con thành kính tri ân, thành tâm đảnh lễ muôn phần khắc ghi….”

Thượng tọa Thích Nguyên Tâm, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Đức Trọng thay mặt Ban Tổ chức lễ tang có lời cảm tạ tri ân đến chư tôn đức Tăng Ni; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền… đã đến kính viếng, gửi điện phân ưu trong suốt thời gian diễn ra tang lễ.

Sau khi chư tôn đức niêm hương tưởng niệm, Hòa thượng Thích Toại Châu, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, viện chủ tổ đình Hương Nghiêm tuyên pháp ngữ và cử hành nghi thức phất trần.

Môn đồ pháp quyến đã cung thỉnh bát hương, long vị, y bát và di ảnh Hòa thượng rời khỏi Giác linh đường đến đài hỏa táng Du Sinh (TP.Đà Lạt) làm lễ trà-tỳ trong tiếng niệm Phật, cùng âm thanh trầm hùng của chuông trống Bát-nhã chuyển liên hồi – tiễn người về cõi Phật.

Linh Toàn – Chí Thiện