Muốn vãng sinh phải tập làm người dốt

346

Đại chúng bây giờ niệm Phật thấy có niềm vui, niệm Phật không chán, càng niệm càng ham thích như món ăn ngon của mình, không còn thấy thiếu gì nữa hết.

Thầy ngồi ghế nhà trường xuyên suốt 20 năm, học hầu như gần hết các kinh, luật, luận Đại thừa từ nơi các bậc thầy thật tu, thật học, học nhiều như thế nên huân tập trong A-lại-da, nhưng nay muốn vãng sinh phải tập làm dốt. Nên bây giờ ai tới hỏi giáo lý, tư tưởng Đại thừa, đều phải nói: ” Không biết, tôi dốt, chỉ biết niệm Phật thôi!”, rồi khuyên người ta niệm Phật. Người ta thì nghe, không nghe thì thôi, chứ không nói gì về mấy thứ khác. Bây giờ chỉ duy nhất ai hỏi về niệm Phật thì nói, hỏi về Tịnh độ thì nói vậy thôi. Tập dốt thiệt!

Hoà thượng Tuyên Luật Sư Thích Minh Thông.

Hoà thượng Tuyên Luật Sư Thích Minh Thông.

Do đó, Đại chúng mà đọc qua cuốn sách Tư tưởng Tịnh Độ của Đại Sư Thiện Đạo rồi, thật đúng là thấy mình dốt, không muốn làm gì khác nữa. Làm gì bây giờ cũng tiếc thì giờ niệm Phật. Đại chúng bây giờ niệm Phật thấy có niềm vui, niệm Phật không chán, càng niệm càng ham thích như món ăn ngon của mình, không còn thấy thiếu gì nữa hết.

Đối với Thầy, đi dạy như vậy cực chẳng đã Thầy phải làm, bắt buộc phải làm, chứ Thầy không ham. Niệm Phật không thấy buồn, không dư thời gian. Đó là Thầy chia sẽ với Đại chúng.