Tây Ninh: Sẽ tổ chức Đại giới đàn Tâm Hòa IX vào 11-2020

302
GNO – Ban Trị sự (BTS) GHPGVN tỉnh Tây Ninh thông báo sẽ tổ chức Đại Giới đàn Tâm Hòa IX vào tháng 11-2020.
Theo đó, Ban Tổ chức Đại Giới đàn Tâm Hòa IX vừa thông báo đến chư tôn đức Tăng, Ni cùng giới tử trong và ngoài tỉnh về việc sẽ tổ chức trở lại Đại Giới đàn Tâm Hòa IX vào các ngày 6, 7, 8, 9-11-2020 (nhằm ngày 21, 22, 23, 24-9-Canh Tý).
1 daigioi 7.jpg
Đại giới đàn Tâm Hòa VIII – năm 2017 của Phật giáo tỉnh Tây Ninh
Giới đàn Tăng tổ chức tại chùa Linh Sơn Phước Trung (P.Ninh Sơn, TP.Tây Ninh); Giới đàn Ni tại chùa Long Châu Phước Trung (P.Ninh Sơn, TP.Tây Ninh).

Hồ sơ giới tử gồm có: 3 đơn xin thọ giới, 3 bản sao học lực (có chứng thực), 3 bản lý lịch (có xác nhận của địa phương), 3 bản sao chứng điệp thọ giới (có thị thực), nếu thọ giới Tỳ-kheo hoặc Thức-xoa-ma-na; Giấy phát nguyện xuất gia (giới tử Sa-di, Sa-di-ni), giấy khám sức khỏe, 3 ảnh màu 2×3; Giới tử ngoài tỉnh phải có xác nhận của BTS GHPGVN cấp tỉnh. Hồ sơ phát hành miễn phí cho giới tử, hoàn toàn không đóng bất cứ kinh phí gì.

Giới tử tập trung vào 7giờ 30 ngày 6-11-2020 để nghe phổ biến các quy định của giới trường.

Theo GNO