Thông báo: Thời gian Khảo thí Giới tử Đại Giới đàn Huệ Hưng PL.2564

205

Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh phát hành thông báo số 328/TB-BTS ra ngày 25/09/2020 về việc khảo thí Giới tử đăng ký thọ giới thuộc Phật giáo 24 quận huyện, các tự viện TP và Tăng Ni các tỉnh thành lân cận.

Nội dung nêu rõ, thực hiện tinh thần phiên họp, ngày 18/9/2020, của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh; về việc thống nhất thời gian, địa điểm khảo thí giới tử Đại Giới đàn “Huệ Hưng” PL.2564-DL.2020 như sau:

* Thứ Sáu – ngày 02/10/2020: (ngày 16/8/Canh Tý):

  • 06 giờ 00 : Giới tử Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni vân tập Tuyển Phật trường (Việt Nam Quốc tự).
  • 06 giờ 15: Chư Tôn đức Ban Giám thị quang lâm.
  • 07 giờ 30  09 giờ 00: Khảo thí giới tử thọ giới Tỳ kheo,Tỳ kheo Ni.
  • 08 giờ 30: Giới tử Thức xoa, Sa di và Sa di Ni vân tập Tuyển Phật trường (Việt Nam Quốc tự).
  • 09 giờ 30 – 11 giờ 00: Khảo thí giới tử thọ giới Thức xoa, Sa di, Sa di Ni

Theo đó, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh kính thông báo:

–  Quý Ban Trị sự Phật giáo quận/huyện và chư Tôn đức trụ trì các cơ sở tự viện thông báo cho giới tử được biết về thời gian, địa điểm khảo thí Đại Giới đàn “Huệ Hưng” như đã nêu trên.

–  Quý Ban Trị sự Phật giáo quận/huyện nhận phiếu dự thi từ văn phòng Ban Tăng sự GHPGVN Thành phố, từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30, ngày 30/9/2020 (ngày 14/8/Canh Tý) để phát cho các giới tử tại địa phương.

Các giới tử ngoài thành phố Hồ Chí Minh nhận phiếu dự thi lúc 5 giờ 00, ngày 02/10/2020, liên hệ với ĐĐ. Thích Trung Nguyện (0903125445) – Ủy viên HĐTS, Phó Thư ký Ban Trị sự GHGPVN Thành phố.

Thông báo do TT.Thích Thiện Quý – Phó Trưởng BTS, Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP.HCM ấn ký.


Theo VP BTS GHPGVN TP.HCM