TX Đại Giác – chùa Bảo Tạng Tp HCM cúng dường trường hạ tại Lâm Đồng

224

Nhân mùa an cư kiết hạ , trong 2 ngày 27 và 28/6/2020, dưới sự chứng minh của HT. Thích Tâm Đăng, cố vấn BTS PG quận Bình Thạnh . Đạo tràng Phật tử TX. Đại Giác quận Bình Thạnh Tp Hồ Chí Minh do TT. Thích Tâm Chơn, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh làm trưởng đoàn,đã đến hành hương, cúng dường trường hạ tại một số trú xứ  trong Tp ĐàLạt  ( Tổ đình Linh Quang, chùa Sư Nữ Linh Phong, chùa Tuệ Quang …) và huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng  .

Tại những nơi đến, sau khi niêm hương lễ Phật, đại diện Phật tử trong đoàn đã dâng lời tác bạch vấn an sức khỏe chư tôn đức hành giả an cư và kính dâng vật phẩm, tịnh tài cúng dường trường hạ .

Tại Tổ Đình Linh Quang , TT. Thích Thanh Tân, UV.HĐTS, Trưởng BTS PG LĐ, Viện chủ Tổ đình Linh Quang đã ban đạo từ tán thán công hạnh cúng dường của quí Phật tử , TT. Chia sẻ “ Căn cứ theo Tỳ Ni luật tạng Phật chế, khi mùa an cư kiết hạ bắt đầu, tất cả chư Tăng, Ni điều phải tập trung về một trú xứ náo đó để củng cố nội lực, hằng ngày tụng kinh, bái sám, hành thiền, phát triển tuệ giác, kiểm soát oai nghi, tế hạnh, trang nghiêm tự thân, trao dồi Giới, Định Tuệ … Đây cũng chính là mùa an vui, giúp cho hàng Phật tử tại gia tin tấn chuyên cần hơn nữa trong Phật sự hành trì, cúng dường . Khi người Phật tử cúng dường đúng pháp thì tâm lượng từ bi, trí tuệ sẽ được rộng mở, thăng hoa, sự cúng dường có công năng chuyển hóa các chấp thủ trong ta , là nền tảng cho sự tu tập sinh ra các pháp lành , đưa ta đến bến bờ hạnh phúc, an vui … Đức phật dạy rằng , sự cúng dường có 3 điều hạnh phúc lớn, trước khi cúng dường tâm chúng ta thấy hạnh phúc, trong khi cúng dường, tâm chúng ta thăng hoa và sau khi cúng dường tâm chúng ta vô cùng an lạc …”

Cũng nhân dịp này, phái đoàn hành hương chùa Bảo Tạng  TP Hồ Chí Minh do ĐĐ. Thích Minh Thạnh làm trưởng đoàn đã hướng dẫn Đạo tràng Phật tử cúng dường thập tự tại một số chùa trên địa bàn Tp ĐàLạt – Lâm Đồng .

Đạo tràng TX Đại Giác TP HCM cúng dường trường hạ

Linh Toàn