Chư Tôn Đức Hệ phái Khất sĩ Kiết giới An cư

303

Sáng ngày 16/4/Quý Mão. Tại TX Ngọc Thiền ( TP ĐàLạt),  Chư Tôn Đức Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ trang nghiêm tác pháp An Cư

Buổi lễ được đặc dưới sự chứng minh của HT. Thích Giác Ngộ, thành viên HĐCM GHPGVN, HT. Thích Giác cảnh, UV. HĐTS – Phó BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng .

Tổng số hành giả an cư năm nay của chư tôn đức Hệ phái Khất sĩ là 55 vị, trong đó 12 tăng và 43 ni, trú tại 17 tịnh xá và 5 tịnh thất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Được biết, sau khi kiết giới, chư hành giả trở về trú xứ để cắm túc 3 tháng an cư ( từ 16/4 đến 16/7/âm lịch) . Mỗi tháng hai kỳ, vào ngày rằm và 30 âm lịch, đại chúng vân tập  Bố Tát tại TX Ngọc Thiền. Chư tăng tụng giới tại chánh điện. Chư Ni tụng  giới tại Thiền đường, sau mỗi thời Bố Tát đều có Chư Tôn Đức Tăng giáo giới.

Tin : Linh Toàn, ảnh : Hòa Liên