Đà Lạt : Tưởng niệmTổ khai sơn – Kỷ niệm 100 năm Tổ Đình Linh Quang

807

Sáng hôm nay, ngày 24/4/2021 ( nhằm ngày 13/3.Tân Sửu), tại Tổ đình Linh Quang, TP Đà Lạt, HT. Thích Thanh Tân, Ủy viên HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN cùng môn phong, pháp phái kế thừa, trang nghiêm, long trọng tổ chức lễ tưởng niệm 100 năm, là ngôi chùa đầu tiên, nơi đặt nền mống khơi nguồn đạo Phật tại ĐàLạt – Lâm Đồng, do Ngài Hòa thượng, thượng Nhơn hạ Thứ, khai sơn vào năm 1921 và thành kính tưởng niệm, tri ân báo đức 80 năm, ngày viên tịch của Tổ khai sơn ( 1941 -2021).

Quang lâm tham dự có chư tôn thiền đức chứng minh, chư tôn đức thường trực BTS Phật giáo tỉnh, các huyện, thành phố Đà Lạt, Tp Bảo Lộc , chư tôn đức Tăng Ni trú trì các tự viện và đạo tràng Phật tử trên địa bàn toàn tỉnh .

Tại tổ đường, Hòa thượng Thích Minh An, chứng minh BTSPG TP Đà Lạt cung tuyên tiểu sử Đức đại lão Hòa thượng Thích Nhơn Thứ, Khai sơn Tổ đình Sắc tứ Linh Quang tự (1884 – 1941).

Hòa thượng sinh năm Giáp Ngọ (1884 ) tại xã Văn Hòa, tỉnh Phú Yên, xuất thân trong một gia đình thuần nông phúc hậu. Vốn có túc duyên gieo trồng căn lành với Phật pháp Năm 13 tuổi, Ngài  cùng hòa thượng Thích Nhơn Hưng đồng phát tâm xuất gia với Hòa thượng, thượng Nhơn  hạ Nguyện, húy Trừng Hoằng, tự Thiện Hóa, trụ trì chùa Linh Quang  Diên Khánh,  được Bổn Sư đặt pháp danh là Tâm Trung.

 Năm Canh Tuất ( 1910), Ngài thọ giới Cụ Túc  tại Đại Giới Đàn Tổ đình Trùng Khánh ( Phan Rang), Năm 1920 vì  Hòa thượng Bổn Sư Nhơn Nguyện liên tục nhập thất cho đến khi viên tịch nên đã gửi Ngài và Hòa thượng Nhơn  Hưng ra Tổ đình Thiên Bửu (tỉnh Khánh Hòa) cầu pháp với Hòa thượng thượng Phước hạ Tường, húy Thanh Chánh, tự Quảng Đạt, được Hòa thượng nhận làm y chỉ và ban pháp hiệu Thích Nhơn Thứ tự  Nghĩa Đạo.

Trong thời gian những năm 1921, Ngài vâng lệnh Hòa thượng Phước Tường lên vùng đất Hoàng Triều Cương Thổ  tỉnh Đồng Nai Thượng (tức  Đà Lạt Lâm Đồng ngày nay), Ngài bắt đầu lập thảo am nhỏ tại đường Cầu Quẹo ( đường Hai Bà Trưng ngày nay). Năm Quý Dậu ( 1933), được các Phật tử hộ trì tài vật cúng dường, Ngài cho xây dựng chùa Linh Quang bằng vách ván ngo, mái lợp tôn lấy hiệu là chùa Linh Quang như một sự thể hiện lòng ngưỡng vọng tri ân về nơi mình đã thế phát xuất gia.

Vào ngày 27 tháng 9 năm 1938, niên hiệu Bảo Đại thứ 13,  nhà vua cung chỉ Đức Đoan  Huy Hoàng Thái Hậu đã ban phẩm hàm biển nghạch sắc tứ cho chùa Linh Quang.  Hòa thượng đã có công rất lớn trong công cuộc hoằng truyền chánh pháp, tế độ quần sanh. Hòa thượng thực sự đi vào đời bằng tinh thần Đại Sĩ,  mang trọng trách Sứ Giả Như Lai, thượng cầu hạ hóa. Ngài đã tích tụ Ta Bà bằng tinh thần “Đạo tục dung thông,  Cơ trần bất nhiễm, Tùy duyên bất biến”, được mọi người thời bây giờ biết đến như một vị thiền sư, Ngài đã rãi tâm từ, cảm hóa thú dữ rồi cất thảo am tu hành,  giỏi về Mật Tông, có tài chữa lành nhiều bệnh nan y bằng thuốc nam. Không những thế, công hạnh của Ngài cũng ngời sáng với những nếp sống bình dị tri túc, kham nhẫn tu hành, nghiêm trì giới luậ,t phụng sự đạo pháp, tiếp Tăng độ chúng, là tấm gương sáng cho hàng đệ tử, tứ chúng đời sau nói theo.

Vào lúc  21 giờ 45 phút, ngày 13 tháng 3 năm Tân Tỵ ( 1941), Ngài đã an nhiên thâu thần thị tịch trong tiếng niệm Phật của môn đồ tứ chúng đệ tử, với nổi niềm kính tiếc vô biên. Ngài trụ thế 68 năm, bảo tháp của Ngài được tôn tạo trong khuôn viên ngôi Tổ đình Linh Quang TP ĐàLạt.

Thay mặt môn phong pháp phái, HT. Thích Thanh Tân, trú trì Tổ đình Linh Quang, dâng lời tưởng niệm “Từ vùng đất địa linh nhân kiệt tỉnh Phú Yên, chan hòa linh khí nơi đất Tổ, sản sinh ra các bậc danh Tăng, đã ghi vào trang sử vàng son của Phật giáo Việt Nam. Khơi mạch nguồn dòng Thiền Liễu Quán, truyền lưu hậu thế. Hòa thượng đã xuất thân trong một gia đình thuần nông phúc hậu, sớm gieo duyên nơi Tam Bảo từ thuở thiếu thời, hiện thân Đại Sĩ giữa phàm trần, bởi tự tánh vô nhiễm, quyết một lòng xã tục cầu chơn. Phát chí xuất trần thượng sĩ, đất Văn Hòa nâng bước chân chập chửng, vào nhà thế tục, vùng Diên Điền tưới nước mát từ bi, hun đúc chí xuất trần. Chuông Đại An, thức tỉnh tâm hồn, lúc tóc còn óng măng tơ, mỏ Linh Quang thúc giục bên tai, tâm xuất gia cầu đạo. Nơi chốn Tổ, nương Hòa thượng, thượng Nhơn hạ Nguyện làm Bổn Sư thế phát, ban cho pháp danh Tâm Trung, tiếp nối dòng Lâm Tế Liễu Quán, đời thứ 43. ..Tổ ấn truyền đăng, tiếp nối bước chân Thầy Tổ, khai sơn Tổ đình Sắc tứ Linh Quang tự, đem Phật pháp hoằng tuyền nơi vùng đất Cao nguyên “Hoàng Triều Cương Thổ”.

Lấy giới đức đắt dìu tứ chúng,  dùng oai nghi hàng phục kẻ phóng tâm,  đem tâm Nguyện hoằng dương chánh pháp, lợi lạc khắp chốn thiền môn, rãi nước từ bi, hóa độ hàng thiện căn, đưa về Chân Thiện Mỹ. Dùng phương tiện quyền xảo để tế độ quần sanh, đức của Ngài như sao mai tỏa sáng phương đông, báo hiệu bình minh nơi chân trời giải thoát. Hạnh của Ngài tỏa khắp muôn phương, như sao Bắc Đẩu chỉ đường cho kẻ tầm chân lý. Hòa thượng là hiện thân của bóng cây đại thọ, bậc “Tòng lâm Thạc đức” cho toàn thể Tăng Ni đối với lịch sử truyền thừa và phát triển của Phật giáo Việt Nam nói chung và Phật giáo Lâm Đồng nói riêng.

Hòa thượng là vị Tổ có công đầu trong việc mở mang khơi nguồn đạo Phật tại vùng đất Cao Nguyên ( Đồng Nai Thượng) Đà Lạt – Lâm Đồng trong giai đoạn tiền chấn hưng Phật giáo.  68 năm làm bậc long tượng, mô phạm chốn rừng thiền, hoằng dương chánh pháp, ứng phú đạo tràng, tổ ấn trùng quang, đạo vàng sáng lạng. Với tinh thần “Giới đức trang nghiêm”, cố Hòa thượng là hiện thân của giới luật, là lương đống của Phật pháp. Vì thế, cố Hòa thượng đi đến nơi nào, thì đạo vàng đều hưng thịnh, Tăng chúng đệ tử của Ngài đều trở thành pháp khí đại thừa, hàng tín đồ đều tấn tu giải thoát, lợi lạc quần sanh, tốt đời đẹp đạo…

Tất cả chúng con, là hàng môn học hậu bối kế thừa công đức của Hòa thượng, xin kính nguyện kề vai, sát cánh bên nhau, thực hành “ Lục hòa Cộng trụ” tiếp nối sự nghiệp “ Hoằng dương Chánh pháp, Lợi lạc quần sanh, Tiếp dẫn hậu lai, Báo Phật ân đức,Truyền đăng tục diệm, Tổ ấn trùng quang”. Duy trì phát triển ngôi nhà Phật giáo Lâm Đồng ngày càng hưng thịnh vững mạnh,  ngõ hầu đền đáp thâm ơn cao dày của cố Hòa thượng đã dày công sáng lập vun đắp tôn tạo .

Sau lễ tưởng niệm, chư tôn Thiền Đức Tăng, Ni, đạo tràng Phật tử niêm hưng lễ Phật, nhiễu quanh Tháp Tổ, cung tiến Giác Linh Đức Hòa thượng Tổ khai sơn. Cũng nhân dịp này, Tổ đình Linh Quang thành kính thiết lễ cúng dường trai, nguyện cầu Phật nhật tăng huy, pháp luân thường chuyển, quốc thái dân an, âm siêu dương thới, thế giới hòa bình, chúng sanh an cư lạc nghiệp.

Linh Toàn – Hạnh Định – Đồng Hùng