Ban Hoằng Pháp và Ban Tài Chánh Trung ương thăm trường hạ tỉnh Lâm Đồng

310

Tiếp tục chuyến công tác Phật sự của Ban Hoằng Pháp và Ban Kinh Tế Tài Chánh Trung ương GHPGVN đến thăm và cúng dường các trường hạ trên địa bàn toàn quốc . Sáng ngày 11/08/2023 (nhằm ngày 25/06/Quý Mão), phái đoàn chư tôn đức Trung ương đã  đến thăm và cúng dường trường hạ tại tỉnh Lâm Đồng .

 Đoàn do HT.Thích Minh Thiện – UV HĐTS, Phó trưởng BHP Trung ương, làm Trưởng  đoàn, tháp tùng đoàn còn có : TT.Thích Phước Nghiêm – UVTT HĐTS, Phó trưởng BHP Trung ương, Phó văn phòng 2 Trung ương; TT.Thích Trí Chơn – UV HĐTS, Phó trưởng BHP Trung ương; ĐĐ.Thích Minh Thật – Uỷ viên HĐTS Chánh Thư ký Ban KTTC Trung ương; TT. Thích Thiện Thái – Phó trưởng Ban KTTC Trung ương; TT. Thích Chiếu Khánh – Uỷ viên BHP Trung ương; TT. Thích Minh Thành – Uỷ viên BHP Trung ương; ĐĐ. Thích Đồng Sĩ – Uỷ viên TT Ban KTTC Trung ương; ĐĐ.Thích Lệ Ngôn – Uỷ viên BHP Trung ương, Phó trưởng BTS kiêm Trưởng BHP tỉnh Long An; ĐĐ. Thích Thiền Tâm – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng ban KTTC Trung ương; ĐĐ.Thích Tâm Từ – Phó Văn phòng Ban KTTC Trung ương.

Tiếp đoàn tại văn phòng BTS Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, (chùa Linh Sơn , TP. Đà Lạt),  có HT.Thích Thanh Tân – Uỷ viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng; HT.Thích Viên Thanh – Phó ban BTS, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh; TT.Thích Minh Nhựt, TT.Thích Vạn Trí, Phó BTS Phật giáo tỉnh; TT.Thích Thanh Nhựt, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh; TT.Thích Huệ Đăng – Trưởng Ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh; TT.Thích Minh Tánh – Trưởng BHP Phật giáo tỉnh; ĐĐ.Thích Quảng Đại – Trưởng ban Kinh tế – Tài chánh Phật giáo tỉnh; NT.Thích Nữ Như Phú – Phó BTS, Trưởng PBNG Phật giáo tỉnh; cùng chư Tôn đức Tăng Ni và đông đảo Phật tử đến từ các đạo tràng địa phương .

Sau khi lễ Phật tại đại hùng bửu điện chùa Linh Sơn Đà Lạt, chư tôn đức đã quang lâm về hội trường, trường trung cấp Phật học tỉnh Lâm Đồng , bắt đầu buổi chia sẻ thân mật, ấm tình đạo vị .

Phát biểu chào mừng, HT. Thích Thanh Tân cung kính gửi lời vấn an sức khỏe đến chư tôn đức lãnh đạo giáo hội, chư tôn đức thành viên đoàn công tác Phật sự Trung Ương, nguyện cầu hồng ân Tam bảo gia hộ chư tôn đức pháp thể khinh an, Phật sự viên thành . Nhân dịp này,  Hoà thượng trưởng  BTS cũng đã thông tin thêm về tình hình tu học và sinh hoạt của Tăng, Ni hành giả an cư trên địa bàn toàn tỉnh . An cư kiết hạ được duy trì thì mạng mạch Tăng già được trường lưu, hành giả được tăng trưởng công đức, giới hạnh châu viên, trọn vẹn tinh thần lục hòa cộng trụ. Tại tỉnh Lâm Đồng, các huyện và thành phố phía Bắc đồng kiết giới , bố tát , tự tứ  tại trụ sở của giáo hội ( chùa Linh Sơn TP Đà Lạt), sau đó về biệt trú, an cư  tại trú xứ của mình . Các huyện phía Nam, chư tăng, an cư tập trung tại chùa Phước Huệ ( TP Bảo Lộc),   chư Ni tại chùa Pháp Hoa ( huyện Di Linh).

Phát biểu thăm hỏi và chúc sức khỏe chư tôn đức hành giả an cư,  HT. Thích Minh Thiện nhắc lại lời dạy của cố trưởng lão HT. Thích Trí Thủ đã nhắc nhở trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng, hằng năm vào mùa an cư, chư Tôn hành giả thực hiện theo lời dạy của đức Phật, tạm ngưng mọi công tác Phật sự, cấm túc an cư, trao giồi giới đức … Hoà thượng chia sẻ thêm về tình hình tu học trong mùa an cư kiết hạ của một số tỉnh thành mà đoàn đã đến thăm, nơi nào hành giả an cư cũng sống theo tin thần “ lục hoà cộng trụ”, theo phương châm của Trung ương GHPGVN “Kỷ cương – Trách nhiệm – Đoàn Kết và Phát triển”.  Cuối lời Hoà thượng trưởng đoàn thay lời chư Tôn đức HĐCM, HĐTS đặc biệt là HT. Thích Quảng Xả – Phó Chủ tịch HĐTS, đặc trách 5 tỉnh Tây Nguyên kính chúc quý Hoà thượng, Thượng toạ, Ni trưởng, Ni sư, chư hành giả an cư  có thêm một hạ lạp trong sự gia hộ của mười phương chư Phật và cúng dường 50 triệu đồng, tu viện Khánh An TP HCM 10 triệu đồng .

Cũng nhân dịp này, TT.Thích Trí Chơn có thời pháp thoại gửi đến chư Tôn hành giả an cư và quý Phật tử, nhắc lại hình ảnh của những bậc tùng lâm thạc đức, giáo hội đạo sư đã dày công xây dựng và phát triển đạo pháp ở phố núi cao nguyên . TT Phó ban Hoằng Pháp Trung ương cảm nhận sâu sắc tinh thần linh sơn cốt nhục, tăng đoàn hòa hợp thanh tịnh, trong căn nhà chánh pháp, xiểng dương đạo pháp , khi đặt chân đến xứ sở miền cao nguyên an tịnh này .

Được biết Lâm Đồng là tỉnh thứ 22 trong hành trình của phái đoàn Ban Hoằng Pháp , Ban Kinh Tế Tài Chính Trung ương GHPGVN đến thăm và cúng dường trường hạ, bao gồm 13 tỉnh Miền Tây, 11 tỉnh Miền Đông – Tây Nguyên, 1 Học viện Phật giáo Nam tông  Khmer và 1 Học viện PGVN, thời gian bắt đầu từ ngày 28/7 đến nay .

Linh Toàn _ Hạnh Định