Bảo Lộc : Lễ Tưởng niệm – Húy nhật Đại lão HT. Thích Tánh Hải

252

Sáng ngày 14/12/2013 (nhằm ngày 1-10- Quý mão), tại chùa Phước Thiện, TP.Bảo Lộc, môn đồ pháp quyến, chư tôn thiền đức Tăng Ni, đạo tràng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm húy nhật Trưởng lão HT.Thích Tánh Hải, nguyên là Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, Phó ban Trị sự – Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Lâm Đồng,  trú trì chùa Linh Sơn, TP.Đà Lạt, Viện chủ chùa Phước Thiện TP Bảo Lộc.

Suốt cuộc đời hành đạo, Trưởng lão Hòa thượng đã có nhiều đóng góp cho Đạo pháp và Dân tộc, góp phần trong sự nghiệp xây dựng, phát triển Phật giáo ở vùng Cao nguyên Lâm Đồng… 96 năm gửi thân nơi trần thế; mượn huyễn độ chơn, Trưởng lão Hòa thượng đã thể hiện trọn vẹn tinh thần Đại hùng, Đại lực, Đại từ bi, Hộ quốc an dân, phát huy chân lý đạo nhà một cách trong sáng và tích cực qua các thời kỳ khác nhau của lịch sử. Bằng giới đức thanh tịnh, thân giáo, khẩu giáo, ý giáo, thâm nghiêm, Trưởng lão Hòa thượng là hiện thân của giới luật, là thọ mạng của Phật pháp, đã khai thông Giới thân Huệ mạng cho nhiều thế hệ Tăng Ni Phật tử…

Hòa thượng sinh năm Giáp Tý (tại làng Vĩnh Tuy, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), trong một gia đình nho giáo, kính tin Tam bảo. Năm 1941, Hòa thượng xuất gia tại chùa Thiên Mụ, cố đô Huế, năm 1943, Hòa thượng theo học lớp Trung đẳng Phật học tại Học đường Báo Quốc (cố đô Huế), cũng vào năm này, ngài thọ Sa-di giới tại giới đàn phương trượng chùa Linh Mụ, pháp danh Nguyên Ngọc.

Năm 1947, Hòa thượng thọ Cụ túc giới tại Đại giới đàn chùa An Bình (tỉnh Bình Định), với pháp tự Tánh Hải, hiệu Trừng Thanh, thuộc đời 44 dòng Thiền Lâm Tế, Pháp phái Liễu quán. Năm 1948, Hòa thượng theo Bổn sư vào khai sơn chùa Phước Duyên, Thuận Hóa, cố đô Huế và tiếp tục theo học lớp Cao đẳng Phật học Báo Quốc. Năm 1963, hưởng ứng phòng trào toàn quốc đấu tranh chống kỳ thị tôn giáo, ngài đã bị bắt, năm 1963, đệ tử của ngài là ĐĐ.Thích Thanh Tuệ đã vị pháp thiêu thân tại chùa Phước Duyên, cố đô Huế. Sau đó, Hòa thượng vào TP.Nha Trang, rồi vào Việt Nam Quốc Tự (Sài Gòn), chùa Nguyên Thỉ – Long An tu học với Hòa thượng Thượng Minh hạ Tánh. Tại TP.Đà Lạt, Hòa thượng nương theo Hòa thượng Thượng Minh hạ Cảnh để hành đạo tại tổ đình Linh Quang.

Cuối năm 1964, Hòa thượng về chùa Linh Sơn làm Phó trụ trì, trợ giúp Phật sự với Trưởng lão Hòa thượng Thượng Từ hạ Mãn, năm 1981, Đại hội Phật giáo Việt Nam lần thứ I, ngài đảm nhận chức vụ Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh Lâm Đồng. Năm 1987, Đại hội Phật giáo lần thứ II, ngài được suy cử giữ chức vụ Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo Lâm Đồng, năm 1992, Hòa thượng được suy cử làm trú trì chùa Linh Sơn, TP.Đà Lạt, năm 2001, Hòa thượng là thành viên HĐCM GHPGVN, năm 2015, Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN. Năm 2014, vì thương tưởng hàng hậu học, đệ tử của ngài, Hòa thượng nhận lời về làm Viện chủ chùa Phước Thiện, TP.Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng.

Vào lúc 6 giờ 45 phút, ngày 2-11-2019 (nhằm ngày 27-11-Kỷ Hợi) do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng đã an nhiên thu thần thị tịch tại chùa Phước Thiện, thượng thọ 96 tuổi, 73 Hạ lạp. Bảo tháp của Trưởng lão Hòa thượng được an trí tại chùa Phước Thiện.

Linh Toàn – Đồng Hùng