BTS Phật giáo tỉnh viếng nghĩa trang liệt sĩ

108

Nhân dịp Đại lễ Phật đản PL 2.568 – DL .2024, tưởng niệm và hướng về các anh linh, anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong đã hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc. Sáng ngày 19/5/2024 ( nhằm ngày 12/4/âm lịch), Phái đoàn thường trực BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng do HT. Thích Thanh Tân, UV. HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng làm trưởng đoàn đã đến viếng nghĩa trang liệt sĩ Tp.Đà Lạt.

 Tháp tùng đoàn còn có HT. Thích Giác Cảnh, UV. HĐTS – Phó BTS – Trưởng ban kiểm soát GHPGVN tỉnh, TT. Thích Minh Nhựt, UC. Dự khuyết HĐTS – Phó BTS PG tỉnh, NT. Thích Nữ Như Phú, Phó BTS – Trưởng phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh LĐ cùng quí đạo tràng Phật tử .

Tại lễ đài chính, sau khi đặt vòng hoa và thấp nhang tưởng niệm, tưởng nhớ công ơn to lớn của chư liệt vị thánh tử đạo, các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì đạo pháp và dân tộc, vì nền hòa bình, độc lập, tự do, thống nhất đất nước.

Từng thành viên trong đoàn đã đến các mộ phần của các chiến sĩ, thành kính thấp nhang tưởng niệm cầu nguyện chư anh linh, anh hùng liệt sĩ an nhiên tự tại siêu sinh  miền tịnh cảnh .

Được biết, nghĩa trang liệt sĩ tọa lạc trên một khu đồi rộng 5 hecta, thuộc phường 5, Tp.Đà Lạt, khởi công xây dựng vào ngày 01/05/1978 và hoàn thành vào ngày 22/12/1979. Đây là nơi yên nghỉ của 2.288 liệt sĩ đã hy sinh anh dũng trong hai cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ để giành lại nền hòa bình, độc lập, tự do cho dân tộc.

Linh Toàn _ Hạnh Định