Tổng hợp tin : BTS Phật giáo các huyện, TP viếng nghĩa trang liệt sĩ

56

Nhân dịp Đại lễ Phật đản PL 2.568 – DL .2024, tưởng niệm và hướng về các anh linh, anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong đã hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc.  Các phái đoàn thường trực BTS GHPGVN các huyện, TP đã đến viếng nghĩa trang liệt sĩ tại các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh.

Tại lễ đài chính, sau khi đặt vòng hoa và thấp nhang tưởng niệm, tưởng nhớ công ơn to lớn của chư liệt vị thánh tử đạo, các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì đạo pháp và dân tộc, vì nền hòa bình, độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Từng thành viên trong đoàn đã đến các mộ phần của các chiến sĩ, thành kính thấp nhang tưởng niệm cầu nguyện chư anh linh, anh hùng liệt sĩ an nhiên tự tại siêu sinh miền tịnh cảnh .

Kính gởi đến chư tôn đức và quí bạn đọc quan tâm chùm ảnh phật sự mang nhiều ý nghĩa này do biên tập viên Linh Toàn tổng hợp từ các huyện Cát tiên – Đạ Tẻh – Di Linh _ Lâm Hà – Đơn Dương – TP Bảo Lộc .

Phái đoàn BTS Phật giáo tỉnh do  HT. Thích Thanh Tân, Trưởng BTS làm trưởng đoàn

Phái đoàn BTS Phật giáo TP Bảo Lộc do TT. Thích Thanh Nhật làm Trưởng đoàn

 

Phái đoàn BTS Phật giáo huyện Cát Tiên do ĐĐ. Thích Như Trấn làm Trưởng đoàn

Phái đoàn BTS Phật giáo huyện Đạ Tẻh do TT. Thích Minh Tánh làm trưởng đoàn

Phái đoàn BTS Phật giáo huyện Di Linh  do TT. Thích Thắng Minh làm trưởng đoàn

Phái đoàn BTS Phật giáo huyện Lâm Hà  do TT. Thích Minh Quảng  làm trưởng đoàn

Phái đoàn BTS Phật giáo huyện Đơn Dương do TT. Thích Phương Qui làm trưởng đoàn