Tăng, Ni sinh đi học trở lại sau dịch Covid 19

371

TT. Thích Thanh Tân, UV.HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh đã gởi số 74/CV – BTS gởi ban Giám hiệu trường TCPH LĐ về việc chuẩn bị cho Tăng, Ni sinh của Trường đi học trở lại sau thời gian dài nghỉ học do dịch bệnh Covid – 19 . Công văn nêu rõ : “Thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, tất cả các trường học trên cả nước đều phải tạm ngưng việc dạy và học để phòng tránh dịch bệnh. Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới . Hiện nay, các trường đã đi học lại, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng đề nghị Ban Giám hiệu trường Trung cấp Phật học Lâm Đồng lên kế hoạch cho Tăng Ni sinh tiếp tục đến trường bảo đảm an toàn phòng chống dịch trong công tác dạy và học..”