Di vật của Bồ Tát Thích Quảng Đức tại chùa Linh Sơn, tỉnh Khánh Hoà

456

Đức Phật hay những bậc Thánh giả, những di vật hay bất cứ sự liên quan nào từ đó cũng gợi nên sự thiêng liêng vô cùng trong lòng kính ngưỡng của những ai hướng về.

Không chỉ từ những giai thoại hay giá trị giáo dục từ cuộc sống của những bậc thầy vĩ đại mới làm nên những mạch sống đầy sức mạnh cho tâm thức, mà với tất cả những gì được xem cuộc đời của những bậc thầy đã từng có những khoảnh khắc sống cùng với đó cũng đều chứa đủ tính thiêng liêng bất tuyệt. Đối với Bồ Tát Thích Quảng Đức, cuộc đời của Ngài là một huyền thoại đi ra từ sự thật với những gì rất cuộc đời. Một nhân cách được tôn vinh bằng hạnh nguyện được cụ thể hóa hết sức cao cả.

Những di vật ở Khánh Hòa có liên quan đến Bồ Tát hiện tại không nhiều và không lớn về mặt hình thức, nhưng có thể nói đó đều gắn liền với một giai đoạn rất lớn từ chặng đầu trong cuộc hành trình dấn thân của Bồ Tát Thích Quảng Đức.

Y Bát của Hòa thượng Thích Quảng Đức.

Y Bát của Hòa thượng Thích Quảng Đức.