PS ảnh – Tư gia Phật tử trần thiết lễ đài kính mừng Khánh Đản

135

Ban Biên Tập : Tháng tư về cho thơm ngát hương sen, tháng tư dạt dào tình đạo, thân thương quá tháng tư ơi … Đã mấy ngàn năm rồi nhân loại hân hoan đón mừng kính ngưỡng, bằng tất cả những niềm rung cảm chân thành nhè nhẹ trong ta .. “ Cách xa dù mấy nhịp cầu – đến ngày Phật đản năm châu cũng gần”

Trân trọng kính gởi đến chư tôn đức cùng bạn đọc chùm ảnh  Phật tử trần thiết lễ đài tại tư gia cúng dường ngày đản sanh của Đức Từ Phụ, do nhóm phóng viên thời sự thực hiện .

Tại xã Xuân Thọ, phường 11, PV. Hạnh Định đưa tin:

Tiếp tục cập nhật