Thành lập 5 chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19

98

Chiều ngày 28/5, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định thành lập 5 chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các sở: Y tế, Giao thông Vận tải; Cục Quản lý thị trường tỉnh; UBND các huyện Đạ Huoai, Bảo Lâm, Di Linh và Đức Trọng thành lập 5 chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid – 19. Cụ thể như sau:
Chốt 1 (Đồng Nai – Lâm Đồng): Quốc lộ 20 tại địa bàn huyện Đạ Huoai.
Chốt 2 (Bình Thuận – Lâm Đồng): Tỉnh lộ 721 tại địa bàn huyện Đạ Huoai.
Chốt 3 (Bình Thuận – Lâm Đồng): Quốc lộ 55 tại địa bàn huyện Bảo Lâm.
Chốt 4 (Bình Thuận – Lâm Đồng): Quốc lộ 28 tại địa bàn huyện Di Linh.
 Chốt 5 (Bình Thuận – Lâm Đồng): Quốc lộ 28B tại địa bàn huyện Đức Trọng.
 Thời gian hoạt động bắt đầu thực hiện từ 7 giờ 00 ngày 29/5/2021 đến khi có thông bảo mới. Thành phần tham gia các chốt kiểm soát theo hướng dẫn của Sở Y tế.
UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành liên quan quyết định thành lập chốt; hướng dẫn UBND các huyện Đạ Huoai, Bảo Lâm, Di Linh và Đức Trọng quyết định thành lập chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn; đồng thời, đảm bảo các điều kiện cần thiết duy trì hoạt động các chốt kiểm soát theo quy định.
AN NHIÊN