Chùa Linh Phước cúng dường trường hạ tại TP Đà Lạt

94

Ngày 22 tháng 06 năm Nhâm Dần (24/06/2022) Đạo tràng phật tử Chùa Linh Phước đã tổ chức đi cúng dường các Chùa và trường hạ trong thành phố Đà Lạt.

Dưới sự chứng minh và hướng dẫn của Hòa thượng thượng Tâm hạ Vị, nhân mùa an cư kiết hạ PL. 2566, Đạo tràng Phật tử Chùa Linh Phước đã tổ chức đi cúng dường các chùa và Trường hạ trong thành phố Đà Lạt.

An Cư Kiết hạ là truyền thống quý báu từ ngàn xưa mà Đức Phật đã chế định cho hàng đệ tử và lưu truyền tiếp nối cho đến ngày nay. Cùng sống tu tập trong tinh thần Lục hòa cộng trụ, thúc liễm thân tâm, trau dồi Tam Vô Lậu học.

Ý thức được trách nhiệm của phật tử tại gia là hộ trì Chư Tôn Đức Tăng Ni an ổn tu học trong 3 tháng an cư kiết hạ, ĐĐ. Thích Hạnh Định đã hướng dẫn đạo tràng Phật tử đến các trú xứ đảnh lễ cúng dường, khánh tuế Chư tôn đức, và được lắng nghe những lời chỉ dạy quý báu từ Chư Tôn Đức lấy đó làm tư lương trên bước đường tu học giải thoát. Và tạo cơ duyên cho hàng Phật tử tại gia gieo ruộng phước, nhằm tạo phúc duyên thù thắng cho người con Phật trong hiện tại và mai sau.

Sau đây là một số hình ảnh của chuyến đi cúng dường đợt 1 với tổng trị giá trên 200 triệu đồng. Được biết, sắp tới đạo tràng sẽ tiếp tục đi cúng dường các trường hạ Miền Trung.