Phật giáo Lâm Đồng : Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 trong tình hình mới

165

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 đang  bùng phát, việc kiểm soát, diễn biến dịch bệnh rất phức tạp đã lây nhiễm ra nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Thực hiện theo công văn số 1988/BNV- TGCP ngày 07/05/2021 của Bộ Nội Vụ, Công văn số 106/CV-HĐTS, ngày 08/5/2021 của Hội đồng Trị sự GHPGVN, Văn bản hỏa tốc số 2840/UBND-VX3 ngày 08/05/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng, văn bản số 90/BTG – NV1 ngày 09/5/2021 của Ban Tôn Giáo tỉnh Lâm Đồng về tiếp tục tăng cường thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Ban Thường trực, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng kính đề nghị Tăng, Ni, Phật tử các chùa trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện nghiêm các nội dung sau:

  1. Theo sát diễn biến tình hình dịch bệnh, thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Y tế, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
  2. Yêu cầu các chùa, cơ sở tự viện không tổ chức các hoạt động, sinh hoạt tôn giáo tập trung đông người. Trong trường hợp thật sự cần thiết khi được chính quyền cho phép, phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng, khuyến cáo 5K của Bộ Y tế; đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, khử khuẩn, hạn chế tối đa số lượng người tham dự; nghiêm túc khai báo y tế phòng dịch.
  3. Công tác chuẩn bị Đại lễ Phật đản Phật đản 2565, An cư kết hạ và Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp huyện (2021-2026) của các địa phương đều phải căn cứ vào diễn biến tình hình dịch bệnh thực tế và thực hiện theo quy định, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của chính quyền địa phương.
  4. Thực hiện chủ trương chung của UBND tỉnh Lâm Đồng, đề nghị Ban Giám Hiệu trường Trung cấp Phật học Lâm Đồng cho Tăng Ni sinh nghỉ học từ ngày 10/5/2021 cho đến khi có thông báo mới.
  5. Trụ trì các chùa, cơ sở tự viện chủ động phối hợp với chính quyền địa phương trong việc không để xảy ra các tình trạng tập trung đông người và quí trụ trì các chùa sẽ phải chịu trách nhiệm trước Giáo hội và pháp luật nếu để xảy ra các tình trạng không kiểm soát chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới.
  6. Thực hiện khai báo y tế, tự cách ly và theo dõi sức khỏe nếu đi qua vùng dịch, nâng cao nhận thức về nguy cơ lây nhiễm, bùng phát của dịch bệnh Covid-19 cho cộng đồng, không lợi dụng các hoạt động tôn giáo, mạng xã hội để tuyên truyền thông tin tiêu cực, không đúng về tình hình dịch bệnh, gây tâm lý hoang mang trong tín đồ, quần chúng nhân dân . Cảnh giác các trường hợp nhập cảnh trái phép để phòng, chống nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng.

Vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng . Kính đề nghị các Ban Trị sự GHPGVN các huyện, Tp Đà Lạt, Tp Bảo Lộc, Ban Giám Hiệu trường Trung cấp Phật học Lâm Đồng, các Ban Nghành trực thuộc, chư tôn đức Tăng, Ni, đạo tràng Phật tử  trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo