Đà Lạt : Lễ tưởng niệm húy nhật Đại lão HT. Thích Từ Mãn

283

Sáng ngày 02/12/2023  (20-10- Quí Mão), tại chùa Linh Sơn (TP.Đà Lạt), chư tôn đức, môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm, thành kính tổ chức lễ húy nhật, tưởng niệm lần thứ 16 Hòa thượng Thích Từ Mãn viên tịch.

Chư tôn đức Ban BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, chư tôn đức môn phong pháp phái, các tự viện và đạo tràng Phật tử đã về đảnh lễ, dâng hương tưởng niệm cố Đại lão Hòa thượng, một trong những bậc tòng lâm trưởng lão của Phật giáo tỉnh nhà.

Hoà thượng pháp danh Trừng Chiếu, tự Giác Hạnh, hiệu Hưng Phước, đạo hiệu Từ Mãn, sinh ngày 20-4-1918 (Mậu Ngọ) tại làng Ðại Lộc, xã Ðiền Lộc, huyện Phong Ðiền, tỉnh Thừa Thiên. Năm 12 tuổi (1930), khi túc duyên hội đủ, Hòa thượng được phép của song thân xuất gia tu học với cố Ðại lão Hòa thượng Thích Tâm Khoan, đương thời là Tăng cang Sắc tứ Báo Quốc – cố đô Huế.

Năm 16 tuổi (1934) Hoà thượng được Bổn sư cho thọ giới Sa-di với pháp danh Trừng Chiếu. Năm 18 tuổi (1936), sau khi Bổn sư của Hoà thượng viên tịch, Hoà thượng cầu y chỉ với Ðại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết. Năm 21 tuổi (1939), Hòa thượng theo học Trường Trung đẳng Phật học tại chùa Tây Thiên – Huế do sơn môn tổ chức

Năm 23 tuổi (1941) Hoà thượng được phép thọ Tỷ-kheo giới tại Ðại giới đàn Thuyền Tôn. Năm 1945, Hòa thượng trở về tu học tại chùa Kim Tiên. Sau đó, cùng với chư Tăng vân tập về tổ đình Thuyền Tôn, Huế, để lao động sản xuất, thực hiện phương châm “bất tác bất thực”.

Cả cuộc Hòa thượng phụng hiến cho đạo pháp. Sinh thời, ngài đảm đương nhiều trọng trách của Giáo hội trước và sau năm 1975: Hòa thượng Thích Từ Mãn, nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng (nhiệm kỳ I đến nhiệm kỳ VI), nguyên Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Lâm Đồng, viện chủ chùa Linh Sơn, TP.Đà Lạt.

Hòa thượng viên tịch ngày 21-10-Đinh Hợi – nhằm ngày 30-11-2007; hưởng thọ 90 năm – 67 Hạ lạp. Kế thế trụ trì chùa Linh Sơn (TP.Đà Lạt) hiện nay là Hòa thượng Thích Viên Như, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng -Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Lạc Dương.

Linh Toàn _ Trần Long